Kaizentech erbjuder tjänster inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Vi hjälper er att ta fram ett ledningssystem som passar er verksamhet.

icon

GAP Analyser

En gap-analys är ett verktyg som gör det möjligt för er att jämföra er aktuella situation med t ex behov inför certifiering. Många mindre organisationer har kanske inte resurser eller kompetens för att genomföra revisioner och då kan det vara bra att ha partner som kan gå in och avlasta

icon

Revisioner & Leverantörsbedömningar

Ibland är det bäst att ta hjälp med saker den egna organisationen inte mäktar med. Många mindre organisationer har kanske inte resurser eller kompetens för att genomföra revisioner och då kan det vara bra att ha en partner som kan gå in och avlasta.

icon

Verksamhetsutveckling

Detta kanske låter som en klyscha, men ibland ser man inte skogen för alla träden. Det kan handla om att effektivisera produktions-, avvikelse-, eller andra processer. Det kan handla om att införa nya metoder, anpassa eller utveckla befintliga metoder. Inspirera och utbilda.

icon

Utredningar & Orsaksanalyser

Titta på problemen med andra ögon. När saker går åt pipan, eller kunder får felaktiga produkter måste man ta reda på varför detta hänt. Detta kräver en hel del kunskap och metodik som många företag ej behärskar. Istället gör de kortsiktiga åtgärder som inte förhindrar upprepning, dvs man kommer göra samma fel igen…

icon

Unika Webapplikationer

Köp inte färdiga och dyra IT-lösningar. och dyra konsultkostnader. Anpassad avvikelsehantering, ärendehantering, interaktiva handlingsplaner eller mätdonshantering. Detta skapas i en Sharepointmiljö.

icon

Coaching

Det finns inget så ensamt som en chefsroll, därav kan coaching behövas. "Ring en vän" eller ha ett bollplank! Det finns inget ensammare än en chef på hög nivå. Jag har även olika mentorroller.

icon

Webbaserade Ledningssystem

Släng kvalitetspärmarna, det är nya tider nu. Kaizentech Docs- Intelligent dokumenthantering Kaizentech Workflow - Ärendehantering av alla de slag Kaizentech DRS - Deviantion Report System, ett modernt avikelsehanteringssystem som hanterar alla typer av avikelser, anpassat för er. Kaizentech Project - Projektledningsportal som hanterar arbetsflöden och all information som skapas.

icon

Designade utbildningar

Utbildningarna skapade för er, i er verksamhet. Exempel på utbildningar Manufacturing for automotive APQP for dummies Internrevisioner Styrplaner FMEA ISO 9001 ISO 14001 ISO/TS 16949